Du kan returnere produktet etter først å ha fileått et RMA-nummer (returbekreftelsesnummer) og ved å fileølge eventuelt andre oppgitte retningslinjer. For ytterligere informasjon se og velg "assistance". Garantien er betinget av retur av produktet. SanDisk er ikke ansvarlig for et produkt som er tapt eller skadet under forsendelse.It really is… Read More


Did you know why your SSD fails to point out up in Windows 10? Do you understand how to manage this problem? Can it be doable to receive facts back again? Don't worry, this write-up gives you the thorough reasons and methods as follows.Sorta. You do not have to have that Substantially SSD. You probably want plenty of to run the working procedure an… Read More